Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Cieszynie, filia w Wiśle

ul. 1 Maja 66, 43 – 460 Wisła, Polska
telefon/fax: 33 855 13 07
e-mail: dyrekcja.psmwisla@onet.eu

e-mail sekretariat: psmwisla@poczta.onet.pl

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej
ul. 1 Maja 66
43-460 Wisła
PKO BP nr rachunku:
94 1020 1390 0000 6702 0019 1643