Rok szkolny 2021/2022

ZAPISY DO I STOPNIA FILII PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W WIŚLE:

Przesłuchania wstępne kandydatów  do PSM I st. odbędą się w dodatkowym terminie – 26 maja 2021 r. od godziny 14:00.

 Godzina egzaminu będzie podana indywidualnie każdemu kandydatowi telefonicznie.

Kandydaci do PSM I st. Filia w Wiśle składają następujące dokumenty:

– kwestionariusz –
POBIERZ DRUK [DOC]
POBIERZ DRUK [PDF]

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie ze względu na obecną sytuację dostarczyć można w późniejszym terminie). ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

– dokumenty prosimy składać drogą MAILOWĄ
 na adres szkoły psmwisla@poczta.onet.pl

Rekrutacja kandydatów do PSM I stopnia ma formę badania przydatności i polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
(Do wglądu na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.  w Cieszynie – POBIERZ)

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Filia PSM w Wiśle prowadzi również ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE dla dzieci od 5 roku życia (bez rekrutacji wstępnej, decyduje kolejność zgłoszeń) z podziałem na grupy wiekowe.

Zajęcia będą obejmować umuzykalnienie połączone z prezentacją instrumentów muzycznych.

– kwestionariusz –
POBIERZ DRUK [DOC]
POBIERZ DRUK [PDF]

Saksofon

Trąbka

Skrzypce

Fortepian

Flet poprzeczny

Klarnet

Gitara klasyczna

Akordeon

Nasza piękna szkoła macierzysta w Cieszynie